Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-06-17 15:22:52
  20

 

Иргэний хэрэг

/2024.06.10-2024.06.14-ний өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

1

2024.06.10

 

14:30

  Э.Болормаа

Нэх:К.Б, Хар:Г.О, Ш.Б

Ш.Б-г эрэн сурвалжлуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

2

2024.06.11

 

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Э.Болормаа

Нэх:М.Б, Хар:Э.Б

Зээл 11,700,000 төгрөг гаргуулах тухай

Зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай

3

2024.06.12

10:30

Д.Цэдэндэлжээ

Нэх: Х.Б

Б.Г-г эрэн сурвалжлуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

4

2024.06.12

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

  Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Б.С

Хар: М.Б

3,800,000 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн

5

2024.06.12

10:00

Э.Болормаа

Нэх: Г.Д

Хар: О.Г

60,000,000 төгрөг гаргуулах утхай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгож, сөрөг нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

 

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.06.10-2024.06.14-ны өдөр /

Холбоо барих

© 2023 - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар

Эхлэлд очих

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

 

1

2024.06.10

16:00

Э.Болормаа

 

Г.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

2

2024.06.10

16:15

Э.Болормаа

 

О.У

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

3

2024.06.10

16:30

Э.Болормаа

 

С.Н

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

4

2024.06.10

16:45

Э.Болормаа

 

М.М

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

5

2024.06.10

17:00

Э.Болормаа

 

Д.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

6

2024.06.10

17:10

Б.Нармандах

 

 

Ш.О

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

2024 оны 04 сарын 19-ний өдрийн 0298228 дугаартай шийтгэлийн хуудасны 6 дахь заалтыг хүчингүй болгож, бусад заалтыг хэвээр үлдээж, шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэсэн.

7

2024.06.10

17:20

Б.Нармандах

 

Д.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

2024 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 0299433 дугаартай шийтгэлийн хуудасны 6 дахь заалтыг хүчингүй болгож, бусад заалтыг хэвээр үлдээж, шийдвэрт өөрчлөлт оруулан шийдвэрлэсэн.

8

2024.06.10

17:30

Б.Нармандах

 

Н.М

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

2024 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 0299432 дугаартай шийтгэлийн хуудасны 6 дахь заалтыг хүчингүй болгож, бусад заалтыг хэвээр үлдээж, шийдвэрт өөрчлөлт оруулан шийдвэрлэсэн.

9

2024.06.10

17:40

Б.Нармандах

Б.М

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

Шийтгэл оногдуулсан шийтгэвэрт өөрчлөлт оруулах тухай

10

2024.06.10

17:50

Б.Нармандах

Г.С

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

Шийтгэл оногдуулсан шийтгэвэрт өөрчлөлт оруулах тухай

11

2024.06.10

17:45

Б.Нармандах

Д.Л

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

Шийтгэл оногдуулсан шийтгэвэрт өөрчлөлт оруулах тухай

12

2024.06.10

17:30

Б.Нармандах

Л.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

Шийтгэл оногдуулсан шийтгэвэрт өөрчлөлт оруулах тухай.

13

2024.06.10

10:15

Э.Болормаа

 

Ж.И

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

14

2024.06.11

11:30

Э.Болормаа

М.М

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 1

400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

15

2024.06.11

17:00

Э.Болормаа

 

Б.Б

ЗТХ-ийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1

14 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах

16

2024.06.11

17:30

Д.Цэдэнпэлжээ

Р.Д

ЗТХ-ийн 14.7 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгөөр торгох

17

2024.06.12

09:00