Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны

... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАМЫН-ҮҮД СУМ ДАХЬ

СУМ ДУНДЫН  ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ:

 

........ он .....сар ...... өдөр                                                       _____________ аймаг/хот

 

1.Өргөдөл гаргагч:

________________________овогтой___________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

__________________________регистрийн дугаартай, ___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо, _____________ хороолол,____________байр/гудамж,_______тоотод оршин суух/байрлах,

       ___________________________________харилцах утасны дугаар,                    

       ___________________________________цахим шуудан

 

 

2.Уригдагч тал:

________________________овогтой__________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

  _______________________регистрийн дугаартай,_____________________ аймаг/хот,________________сум/дүүрэг,___________баг/хороо________________ хороолол,___________байр/гудамж,__________тоотод оршин суух/байрлах,

_______________________________________харилцах  утасны дугаар         

_______________________________________цахим шуудан

 

Маргааны агуулга

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

            Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт:

            1.Өргөдөл ...... хувь, ......хувь тус бүр .........хуудас, нийт............ хуудас;

            2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт ... хуудас;

            3.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

4. бусад...............хуудас

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/       

Бүгд ...... хуудас болно

            Өргөдөл гаргасан:________________/___________________/

                                                                       /Гарын үсэг/                                /Гарын үсгийн тайлал/ 

Эхлэлд очих