Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-03-27 21:38:17
  68

Иргэний хэрэг

/2024.03.18-2024.03.22-ны өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.03.19

Хялбаршуулсан журмаар

А.Цэрэнханд

Нэх: К банк ХХК

Хар: С.О

Зээлийн гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалж, зээлийн гэрээний үүрэг үндсэн зээл 53,663,219 төгрөг, зээлийн хүү 29,741,618 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 85,441 төгрөг нийт 83,490,277 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 

2

2024.03.20

Хялбаршуулсан журмаар

А.Цэрэнханд

Нэх: К банк ХХК

Хар: П.О нар

Зээлийн гэрээний үүрэг үндсэн зээл 39,931,526 төгрөг, зээлийн хүү 743,703 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 7,869 төгрөг нийт 40,683,097 төгрөг, П.Оюунцэцэгээс үндсэн зээл 3,495,234 төгрөг, зээлийн хүү 187,150 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 3,246 төгрөг нийт 3,685,630 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 

3

2024.03.20

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Х банк ХХК

Хар: Г.Э нар

Зээлийн гэрээнүүдийг хугацаанаас өмнө цуцалж, зээлийн гэрээний үүрэгт 58,423,197.66 төгрөг гаргуулж, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгүүдээр хангуулах тухай

Зохигчдийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 

4

2024.03.20

10:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Г.Г

Хар: Ж.Л

Зээлийн гэрээний үүрэгт үндсэн төлбөр 2,580,000 төгрөг, үндсэн хүү 605,965 төгрөг нийт 3,185,965 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

5

2024.03.20

14:30

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: О.С

Хар: Б.Ч

Гэрлэлт цуцлуулах тухай  

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

6

2024.03.21

Хялбаршуулсан журмаар

Э.Болормаа

Нэх: Э даатгалын ерөнхий газар

Хар: П.Г

Эрүүл мэндийн эмчилгээ, үйлчилгээний зардал, нотариатын зардал нийт 1,074,500 төгрөг гаргуулах

Зохигчдийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.03.18-2024.03.22 өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.03.18

 

14:30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

С.Х

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3

100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

2

2024.03.19

15:30

Э.Болормаа

 

Л.О

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.2

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

3

2024.03.19

16:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Б.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 51

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

4

2024.03.20

15:00

Б.Нармандах

Г.Т

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

5

2024.03.21

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Т.М

ЗТХ-ийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.2

30 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 15 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан

6

2024.03.21

15:30

Б.Нармандах

 

В.А

ЗТХ-ийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1

14 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 07 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан

7

 

2024.03.21

 

16:00

Б.Нармандах

 

С.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

8

2024.03.21

16:30

Б.Нармандах

 

Х.О

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

9

 

2024.03.21

 

16:55

Э.Болормаа

 

С.О

ЗТХ-ийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1

30 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 15 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан

10

2024.03.22

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Э.О

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

11

 

2024.03.22

 

09:30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Ж.П

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

12

2024.03.22

09:30

Э.Болормаа

 

Ц.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

13

 

2024.03.22

 

14:30

Б.Нармандах

 

О.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 51

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

Эхлэлд очих