Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-03-14 07:52:12
  73

Эрүүгийн хэрэг

/2024.03.04-2024.03.07-ны өдөр/

 

Шүүх хуралдаан болсон огноо, цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.03.04 13:30

Э.Болормаа

Б.Б

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

2

2024.03.04 14:00

А.Цэрэнханд

 

Лү В , Рэн Ж

ЭХТА-ийн 18.5 дугаар зүйлийн 3

Лү В –г 25,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 25,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар,  Рэн Ж 30,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 30,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

3

2024.03.07 08:30

Э.Болормаа

Э.Б

ЭХТА-ийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1

Дорноговь аймгийн Өргөн сумын нутаг дэвсгэрээс явахыг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хориглож, зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар шийтгэсэн

4

2024.03.07 09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Н.З

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

 

 

Иргэний хэрэг

/2024.03.04-2024.03.07-ны өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.03.05

Хялбаршуулсан журмаар

А.Цэрэнханд

Нэх: Х банк ХХК

Хар:Б.Б, Б.Д нар

Зээлийн гэрээний үүрэг үндсэн зээл 33,750,697.25 төгрөг, зээлийн хүү 35,200,357.54 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 3,141,804.06 төгрөг нийт 72,092,869 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

2

2024.03.05

Хялбаршуулсан журмаар

Э.Болормаа

Нэх: Г финанс ББСБ ХХК

Хар:Б.Н

Зээлийн гэрээний үүрэгт 325,504 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг биелүүлснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 

3

2024.03.06

10:00

Э.Болормаа

Нэх: М.М

 

Хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан 

4

2024.03.06

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: А ХХК

Хар: Ж ХХК

Гэрээний улмаас учирсан хохирол, баталгааны төлбөр, үнийн өсөлтийн улмаас үүссэн хохирол 1,345,104,799 төгрөг гаргуулах тухай үндсэн нэхэмжлэлтэй, 1,936,025,823.98 төгрөг гаргуулах тухай сөрөг нэхэмжлэлтэй

Үндсэн нэхэмжлэлийн зарим хэсгийг хангаж, сөрөг нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.03.04-2024.03.07 өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.03.04

15:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Б.М

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

 

Эхлэлд очих