Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-03-06 09:23:02
  73

Эрүүгийн хэрэг

/2024.02.26-2024.03.01-ний өдөр/

 

Шүүх хуралдаан болсон огноо, цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

 

 

2024.02.27

15:00

Э.Болормаа

 

Ч.Б

М.Б

М.Э

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

Тус бүр 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

2

 

2024.02.28

13:00

Э.Болормаа

 

Г.С

 

ЭХТА-ийн 11.1 дүгээр зүйлийн 1

10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 10,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

3

 

2024.02.29

15:00

Д.Цэдэнпэлжээ

С.С

ЭХТА-ийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1

500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

 

 

Иргэний хэрэг

/2024.02.26-2024.03.01-ний өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

 

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.02.28

15:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Б.Б

Хар:Ц.Г

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

2

2024.02.29

Хялбаршуулсан журмаар

Э.Болормаа

Нэх: Х банк ХК

Хар:Ж.Ө

Зээлийн гэрээний үүрэгт 27,545,423.81 төгрөг гаргуулж, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Зохигчийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

3

2024.03.01

Хялбаршуулсан журмаар

Э.Болормаа

Нэх: Т банк ХК

Хар: Б.Б, Б.Н нар

 

Зээлийн гэрээний үүрэгт 51,665,039,21 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

4

2024.03.01

14:30

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Б.Х

Хар: Б.С

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан

 

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.02.26-2024.03.01 өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.02.26

09:30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Б.М

ЗТХ-ийн 5.1 дүгээр 3

40 цагийн албадан сургалтад хамруулж,

20 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан

2

2024.02.26

10:30

А.Цэрэнханд

 

Т.Н

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар 1 дэх хэсгийн 1.3-т

100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

3

2024.02.26

11:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

А.Г

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх

хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

4

2024.02.26

13:30

Э.Болормаа

Д.Ш

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1

100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

5

2024.02.26

14:00

Э.Болормаа

Т.М

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1

100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

6

2024.02.26

15:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Д.Б

ЗТХ-ийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дахь хэсгийн 4.1

14 цагийн албадан сургалтад хамруулж,

07 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан

7

2024.02.26

15:30

А.Цэрэнханд

Н.Н

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар

зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4, 15.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.3

100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

8

2024.02.28

14:00

Э.Болормаа

Б.А

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.2

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 20 цагийн албадан сургалтанд хамруулж, 10 хоногийн баривчлах шийтгэл оногдуулсан

9

2024.02.28

14:30

Э.Болормаа

Ц.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 14 цагийн албадан сургалтанд хамруулж, 07 хоногийн баривчлах шийтгэл оногдуулсан

10

2024.02.28

15:00

Э.Болормаа

 

 

Д.Ж

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх

хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

11

2024.02.28

15:30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Л.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх

хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

12

2024.02.28

16:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Х.М

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.2

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх

хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

13

2024.03.01

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Холбоо барих

© 2023 - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар

Эхлэлд очих