Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-02-26 10:53:36
  88

Эрүүгийн хэрэг

/2024.02.19-2024.02.23-ны өдөр/

 

Шүүх хуралдаан болсон огноо, цаг, минут

 

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

 

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.02.20

 

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Ц.Г

ЭХТА-ийн 17.8 дугаар зүйлийн 1

500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

2

2024.02.20

 

10:00

Э.Болормаа

 

Д.Ч

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

3

2024.02.20

 

13:00

Э.Болормаа

Н.С

ЭХТА-ийн 11.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн  2.1

3,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 3,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

4

2024.02.21

09:00

Э.Болормаа

Т.Э

ЭХТА-ийн 11.1 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.4

3 жил 5 сарын хугацаагаар хорих ялаар шийтгэсэн

5

2024.02.22

 

09:00

Э.Болормаа

Б.Б нар

ЭХТА-ийн 22.5-1 22.4-4 22.4-2

Хэргийг прокурорт буцаасан

6

 

2024.02.22

 

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

О.Б

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 2

800 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 800,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

7

2024.02.23

 

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Н.М

ЭХТА-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 1

1,500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 1,500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

8

2024.02.23

 

15:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Г.О

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

800 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 800,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

 

Иргэний хэрэг

/2024.02.19-2024.02.23-ны өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.02.20

Хялбаршуулсан журмаар

А.Цэрэнханд

Нэх: Б.Б

Хар:А.С

12-22 ОЧ улсын дугаартай чиргүүлийг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

2

2024.02.20

Хялбаршуулсан журмаар

А.Цэрэнханд

Нэх: Х банк ХХК

Хар:Ч.О, Б.А

Зээлийн гэрээний үүрэг 83,717,094.33 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөс хангуулах  тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардалагыг зөвшөөрснийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

3

2024.02.20

09:00

Э.Болормаа

Нэх: П.Б

 

Бичиг баримтын эзэмшигчээр тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

4

2024.02.23

09:00

Э.Болормаа

Нэх: Б.Х

Хар: Б.С

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

5

2024.02.23

Хялбаршуулсан журмаар

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Т банк ХК

Хар: Б.М

Зээлийн гэрээний үүрэгт 39,526,678.55 төгрөгийг гаргуулж, барьцаа хөрөнгүүдээр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон

Зөрчлийн хэрэг

/2024.02.19-2024.02.23-ны өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.02.20

15:30

Э.Болормаа

Л.С

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1

100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуусан

2

2024.02.20

16:30

А.Цэрэнханд

Т.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

3

2024.02.21

 

15:30

Д.Цэдэнпэлжээ

Б.Б

ЗТХ-ийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.2, 6.20-7

14 /арван дөрөв/ цагийн албадан сургалтад хамруулах албадлагын

арга хэмжээ авч, 7 /долоо/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл

5

2024.02.22

10:30

А.Цэрэнханд

Т.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх

хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

6

2024.02.22

11:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Б.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх

хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

7

2024.02.23

13:30

Э.Болормаа

Б.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

8

2024.02.23

14:00

А.Цэрэнханд

З.Н

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх

Эхлэлд очих