Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-02-16 08:33:17
  91

Зөрчлийн хэрэг

/2024.01.29-2024.02.05 өдөр/

Огноо

 

 

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

 

Шүүх хуралдаан даргалагч

 

 

Зөрчилд холбогдогч

 

 

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

 

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

 

1

2024.01.30

 

11:00

Э.Болормаа

 

 

Л.А   

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

2

2024.01.30

 

11:30

Э.Болормаа

 

 

И.Х

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

3

2024.01.31

14:00

Э.Болормаа

 

 

Г.Г

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3, 5.2 дугаар зүйлийн 1.3

20 цагийн албадан сургалтад хамруулж 10 хоногийн хугацаагаар баривчлах

4

2024.01.29

11:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Ч.Л

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

5

2024.01.29

11.30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Г.Т

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

6

2024.01.29

14:30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Д.Х

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3, 5.2 дугаар зүйлийн 1.3

100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 100,000 төгрөгөөр торгох

7

2024.01.30

15:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Ш.С

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 6.20 дугаар зүйлийн 7

100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 100,000 төгрөгөөр торгох

8

2024.01.30

15:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

О.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

9

2024.02.01

10:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Т.Б

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 5.2 дугаар зүйлийн 1.1

100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 100,000 төгрөгөөр торгох

Эрүүгийн хэрэг

/2024.01.29-2024.02.02-ны өдөр/

Огноо

 

 

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

 

 

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

 

 

Шүүгдэгч

 

 

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

 

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

 

1

2024.02.01

 

 

Д.Цэдэнпэлжээ

 

           Т.Э

ЭХТА-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 1

500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох

 

Эхлэлд очих