Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-01-31 09:45:22
  86

Иргэний хэрэг

/2024.01.22-2024.01.26 өдөр/

Огноо

 

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

 

 

 

 

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

 

 

 

 

Хэргийн оролцогч

 

 

 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага

 

 

 

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

 

 

 

1

2024.1.22

Хялбаршуулсан журмаар

 

 

 

А.Цэрэнханд

Нэх: Т ББСБ ХХК

Хар: Б.И

Зээлийн гэрээний үүрэгт 15,123,730 төгрөг гаргуулж, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

2

2024.01.23

 

09:00

 

 

 

 

 

 

 А.Цэрэнханд

Нэх: К банк ХК

 Хар: М ХХК

Зээлийн гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалж, зээлийн гэрээний үүрэг 543,249,143 төгрөгийг гаргуулах, шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

 

3

2024.01.23

14:00

 

   А.Цэрэнханд

Нэх: Д.Ж

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан 

4

2024.01.24

09:00

 

Э.Болормаа

Нэх: Н.Г

Хар: Д.З

Эцэг тогтоолгож, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан 

5

2024.01.24

 

10:00 

    Э.Болормаа

Нэх: Г.Д

Хар: Л.М

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, дундын эд хөрөнгө хуваарилуулах, М.Т-ийн 100,000 төгрөгийн дансыг ээж Г.Д-гийн нэр дээр болгуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан 

6

2024.1.26

Хялбаршуулсан журмаар

 

 

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Г банк ХК

Хар: А.Ш,

Н.О,

Н.Д

Зээлийн гэрээний үүрэгт үндсэн зээл 13,215,264.12 төгрөг, зээлийн хүү 1,107,622.31 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 38,295.67 төгрөг, нотариатын зардал 38,000 төгрөг нийт 14,399,182.11 төгрөг гаргуулах, зээлийн төлбөр төлөгдөөгүй тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

 

2024.1.26

Хялбаршуулсан журмаар

 

 

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Х банк ХК

Хар: Б.Б

 

Зээлийн гэрээний үүрэгт үндсэн зээл 12,800,276.16 төгрөг, зээлийн хүү 2,695,103.61 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 264,212.02 төгрөг нийт 15,759,591.79 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.01.22-2024.01.26 өдөр/

Огноо

 

 

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

 

Шүүх хуралдаан даргалагч

 

 

Зөрчилд холбогдогч

 

 

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

 

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

 

1

2024.01.24

 

16:30

Э.Болормаа

Ц.О   

ЗТХ-ийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1, 4.2 , 6.20 дугаар зүйлийн 7

14 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан

2

2024.01.24

 

16:50

Э.Болормаа

Б.А

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 51

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

3

2024.01.25

 

09:00

А.Цэрэнханд

Ж.И

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1,

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/ нэгжтэй тэнцэх

хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

4

2024.01.25

 

09:30

А.Цэрэнханд

Л.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1,

Тээврийн

хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар хасч, 400 /дөрвөн зуу/

нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

5

2024.01.25

 

10:00

А.Цэрэнханд

С.А

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн  1 дэх хэсгийн 1.1

100 /нэг зуу/ нэгжтэй

тэнцэх хэмжээний буюу 100,000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан

 

Эхлэлд очих