Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2023-12-12 14:45:32
  126

Эрүүгийн хэрэг

/2023.12.04-2023.12.08-ны өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2023.12.04

 

11:00

 

Э.Болормаа

Ж.Б

ЭХТА-ийн 18.5 дугаар зүйлийн 3

10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 10,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

2

2023.12.04

 

14:30

Д.Цэдэнпэлжээ

П.Т

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 2

1,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 1,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

3

2023.12.05

13:00

Э.Болормаа

Б.С

ЭХТА-ийн 18.5 дугаар зүйлийн 3

10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 10,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

4

2023.12.07

11:30

Э.Болормаа

М.З

ЭХТА-ийн 23.1 дүгээр зүйлийн 1

2,700 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 2,700,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

5

2023.12.07

15:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Э.Болормаа

Ж.Байгалмаа

 

Н.С

ЭХТА-ийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4

12 жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийтгэсэн

6

2023.12.08

13:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Г.Б

ЭХТА-ийн 11.1 дүгээр зүйлийн 1

2 жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийтгэсэн

 

Иргэний хэрэг

/2023.12-04-2023.12.08 өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

1

 

2023.12.04

 

Хялбаршуулсан журмаар

 

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Т.Б

Хар: Р.Э

 

7,279,674 төгрөг гаргуулах тухай

Зохигчдийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн   

2

 

 

2023.12.05

Хялбаршуулсан журмаар

 

 

 

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: С финтек ББСБ ХХК

Хар: Э.Е

Зээлийн гэрээний үүрэгт үндсэн зээлийн үлдэгдэл 300,000 төгрөг, зээлийн хүү 137,214 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 28,080 төгрөг нийт 465,294 төгрөгийг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн

зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй

болгож шийдвэрлэсэн

3

 

 

2023.12.05

 

14:30

 

 

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Л.О

Хар: С.А

Дутагдуулсан малын үнэ 13,320,000 төгрөг гаргуулах

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

4

 

 

2023.12.05

 

Хялбаршуулсан журмаар

 

 

    Э.Болормаа

Нэх: Х банк ХХК

Хар: М.Б

Зээлийн гэрээний үүрэгт 9,828,091.97 төгрөг гаргуулж, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг биелүүлснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй

болгож шийдвэрлэсэн

5

 

 

2023.12.05

 

Хялбаршуулсан журмаар

 

 

    Э.Болормаа

Нэх: Г банк ХХК

Хар: Б.Б

Зээлийн гэрээний үүргийн биелэлт 9,595,344 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн

зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй

болгож шийдвэрлэсэн

6

 

 

2023.12.07

 

14:30

 

 

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: А ХХК

Хар: Б.О

14,340,000 төгрөг гаргуулах тухай

     Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

7

 

 

 

2023.12.08

 

Хялбаршуулсан журмаар

 

 

   А.Цэрэнханд

Нэх: С ХХК

Хар: Н.С

339,308 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлыг хариуцагч биелүүлснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

8

 

2023.12.08

13:00

Э.Болормаа

Нэх: Э.Н

Хар: О.Ү

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдээ өөрийн асрамжинд авах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

Зөрчлийн хэрэг

/2023.12.04-2023.12.08-ны өдөр/

Огноо

 

 

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

 

Шүүх хуралдаан даргалагч

 

 

Зөрчилд холбогдогч

 

 

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

 

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

 

1

2023.12.05

16:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Б.М

Э.Н

Б.М нар

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1

Тус бүр 100.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

2

2023.12.08

13:30

Э.Болормаа

 

 

И.Ж

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5

14 цагийн албадан сургалтанд хамруулж, 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан

 

Эхлэлд очих